De dood en het laatste afscheid. U denkt er misschien liever nog niet over na. Toch kan het prettig zijn om te weten wat de wensen zijn. Er is namelijk zoveel mogelijk. En zelf de regie nemen kan veel rust geven. Niet alleen voor uzelf, maar ook voor de mensen die achterblijven. In een emotionele tijd moet veel geregeld worden. En dan is het een houvast als uw wensen bekend zijn. Ook als u het fijn vindt dat uw nabestaanden het afscheid regelen en u hen hierin alle vrijheid geeft, is het goed om dit op papier te zetten. Uw dierbaren weten dan dat zij geen verkeerde keuzes kunnen maken.

Laatste Wensenboekje

Het Laatste Wensenboekje is een gids voor u om na te denken over hoe u uw afscheid vorm wilt geven. Een goed afscheid is een belangrijke stap in de rouwverwerking. Op basis van uw wensen kunnen uw naasten een afscheid realiseren dat persoonlijk is en bij u past. Via het formulier kunt u door het het achterlaten van uw naam en adresgegevens het Laatste Wensenboekje aanvragen. Ik stuur het u gratis toe.

Oriënterend gesprek

Mocht u het fijn vinden om uw wensen eens persoonlijk te bespreken of te weten welke kosten hieraan verbonden zijn, dan kom ik graag vrijblijvend bij u langs. Misschien vindt u het fijn om alles al door te spreken. Maar als u dit nog lastig vindt, kunnen we ook in grote lijnen doornemen wat er komt kijken bij een uitvaart. We kunnen dit zo summier en uitgebreid doen als u wilt. Ik zal uw wensen vastleggen en een begroting maken van de te verwachten kosten. Vanzelfsprekend zijn er aan deze kennismaking geen kosten verbonden. U kunt mij altijd bellen om een afspraak te maken, telefoonnummer 06 – 34817660

Nalatenschap

Naast het kenbaar maken van uw wensen voor uw afscheid, kan er ook behoefte zijn om bij leven al na te denken over wensen en praktische zaken met betrekking tot administratieve zaken en nalaten. Wat zijn uw wensen en wat zijn de mogelijkheden? Wat is in uw situatie nodig en wat is overbodig? Voorbeelden waar u mee te maken kunt krijgen, zijn een Persoonlijk Levensdossier, een Levenstestament, een Codicil en een Testament. Een nalatenschapscoach kan u hier goed bij begeleiden.

Persoonlijk Levensdossier

Doet uw partner de administratie? Weten uw partner en kinderen bij welke bank u uw betaal-, spaar- en/of beleggingsrekening heeft? Waar zijn de (uitvaart)verzekeringen afgesloten? Waar zijn belangrijke documenten opgeborgen? Wie hebben reservesleutels van uw woning?

Maak van uw dierbaren geen spoorzoekers! Stel een Persoonlijk Levensdossier samen. Dit is een document waarin al uw relevante gegevens overzichtelijk bij elkaar staan. Denk hierbij aan alle essentiële financiële gegevens, abonnementen, automatische incasso’s en wachtwoorden. Dit kan worden aangevuld met belangrijke documenten zoals de huurovereenkomst of koopakte van een woning, een hypotheekakte en (uitvaart)verzekeringspolissen. Dit kan digitaal, maar ook in een fysieke map. Op deze manier zijn uw naasten goed geïnformeerd wanneer u iets overkomt.

Levenstestament

Wie behartigt uw belangen wanneer u dit zelf (tijdelijk) niet kunt? Wie draagt er zorg voor uw financiën, wie waarborgt uw wensen als het gaat om persoonlijke zaken en medische behandelingen?

In een levenstestament legt u vooraf de richtlijnen vast hoe u persoonlijk bepaalde zaken op het gebied van financiële en medische zaken geregeld wilt hebben (bij leven) voor het moment dat u zelf niet meer in staat bent uw wensen kenbaar te maken. Hiervoor wijst u één of meerdere personen aan die u volledig vertrouwt (de gevolmachtigden) en bepaalt hun bevoegdheden. Door dit tijdig in een notariële akte vast te leggen voorkomt u dat een rechter op een later moment een volmacht geeft aan iemand die u dit liever niet toevertrouwt. In een persoonlijk gesprek neemt een nalatenschapscoach uw situatie met u door en wanneer u dit wenst zal zij ook het bezoek aan de notaris voorbereiden en begeleiden.

Codicil

Wilt u bepaalde zaken die tot uw inboedel behoren aan bepaalde personen nalaten? Is het nodig om alles in een testament vast te leggen? Wat kunt u zonder tussenkomst van een notaris zelf regelen en hoe?

Een codicil is naast een testament ook een vorm van een uiterste wil. Het is een document wat door u zélf (hand)geschreven, gedateerd en ondertekend moet zijn. U hoeft hiervoor niet naar een notaris. Met een codicil kunt u uitsluitend lijfgoederen verdelen, denk hierbij aan kleding, sieraden, foto’s en boeken. Een kunstverzameling hoort bij de inboedel en wanneer u deze aan iemand wilt vermaken, moet dit in een testament vastgelegd worden.

Testament

Wat gebeurt er met uw bezittingen wanneer u (onverwacht) overlijdt? Wie zijn uw erfgenamen? Wat kunnen consequenties zijn voor een samengesteld gezin? Wat gebeurt er met uw minderjarige kinderen? Wilt u zelf bepalen wat er gebeurt met uw nalatenschap?

Iedereen laat wat na. Dit kunnen bezittingen zijn zoals geld of een woning, maar ook schulden zoals een hypotheek of krediet. Een testament is een uiterste wil en hierin legt u onder andere vast wat er na uw overlijden met uw nalatenschap moet gebeuren. Voorbeelden waarvoor ook een testament nodig is; u wilt uw naasten ontzorgen en daarom een executeur benoemen voor de afwikkeling van uw nalatenschap. U wilt extra erfgenamen benoemen of een legaat geven aan een vriend of goed doel. U wilt de voogdij voor uw minderjarigen kinderen regelen of erfbelasting besparen. Dit alles is helemaal afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Heeft u eerder al uw testament laten opmaken, dan is het raadzaam deze eens in de paar jaar door te nemen. Is alles wat u destijds heeft laten vastleggen nog geregeld zoals u nu voor ogen heeft? Een nalatenschapsbegeleider kan het testament met u doornemen, uitleggen wat u niet begrijpt en als blijkt dat u zaken wilt aanpassen, u begeleiden bij het bezoek aan de notaris als u dit wilt. Bovendien kunt u een nalatenschapsbegeleider, als u wenst, benoemen tot (onafhankelijk) executeur voor de afwikkeling van uw nalatenschap.

Vanuit haar kantoor in Scheveningen kan Marja van Dalen van PAX Nalatenschapsbegeleiding en Mediation u helpen bij het afwikkelen van de nalatenschap en het vooraf regelen van praktische zaken rondom een overlijden. Zij komt graag bij u langs, in uw eigen vertrouwde omgeving, voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. Tijdens dit bezoek wordt in alle rust uw situatie doorgenomen en bekeken welke werkzaamheden moeten worden uitgevoerd en of er besparingen kunnen worden gerealiseerd. Vervolgens bepaalt u zelf of u dit geheel of gedeeltelijk uit handen wilt geven.

Persoonlijk contact

Mijn naam is Marlène Kromhout. Ik ben uw persoonlijke uitvaartverzorger en help u met alle praktische zaken rondom een uitvaart.