Als u een begrafenis moet regelen omdat een dierbare is overleden of binnenkort komt te overlijden, dan is er een aantal zaken waar u een beslissing over moet nemen.

Wanneer moet de begrafenis plaatsvinden?

Wanneer iemand is overleden, moet de begrafenis uiterlijk op de zesde werkdag na het overlijden plaatsvinden. Zaterdag, zondag en officiële feestdagen tellen hierin niet mee. Onder bepaalde omstandigheden kan hiervan afgeweken worden, bijvoorbeeld wanneer er familie overkomt uit het buitenland. Hiervoor moet wel toestemming gegeven worden door de officier van justitie.

Begraafplaats

U bent vrij in de keuze van een begraafplaats. U kunt kiezen voor een begraafplaats bij een kerk of een algemene begraafplaats. Maar een plekje in de midden in de natuur is ook mogelijk. Er zijn in Nederland vele natuurbegraafplaatsen.

Soort graf

Naast het bepalen van de begraafplaats, zal ook een graf gekozen moeten worden. Er wordt onderscheid gemaakt in particuliere graven (ook wel een eigen graf of familiegraf genoemd) of een algemeen graf.

Particulier graf

Een particulier graf koopt u voor een bepaalde tijd (vaak is dit 15 of 20 jaar). Degene die het graf koopt, wordt de rechthebbende van het graf en bepaalt wie er in het graf begraven mag worden. Na afloop van de termijn kunnen de grafrechten verlengd worden of kan het graf geruimd worden. Vaak heeft u ook de mogelijkheid om zelf een plekje uit te kiezen op de begraafplaats.

Algemeen graf

Bij een algemeen graf blijft de beheerder van de begraafplaats eigenaar van het graf. Die bepaalt dan ook wie er in dat graf begraven wordt. In de praktijk komt dat erop neer dat u met onbekenden in het graf begraven wordt tot het maximum aantal is bereikt (vaak zijn dit 3 personen). U heeft bij een algemeen graf niet de mogelijkheid om de grafrechten te verlengen. Na het verlopen van de termijn zal de beheerder van de begraafplaats opdracht geven om het graf te ruimen. De nabestaanden krijgen hiervan bericht en hebben dan de keuze om de overledene te herbegraven in een particulier graf of bijvoorbeeld de overblijfselen te cremeren.

Grafrust

In Nederland geldt voor iedereen die begraven is een minimale grafrust van 10 jaar. Gedurende deze termijn kan het graf niet geruimd worden. Het graf kan wel geopend worden (mits de rechthebbende hier toestemming voor geeft) voor een bijzetting. De grafrusttermijn geldt vanaf de laatste begraving in het graf.

Natuurbegraven

Op een natuurbegraafplaats vindt u geen aangelegde paden of keurig geharkte perken. Wel ziet u er velden vol wilde bloemen, hoge, oude bomen of een uitbundig begroeid heidegebied. De natuur mag er zijn gang gaan, want de kringloop van het leven staat hier centraal.

Nederland heeft diverse, mooi gelegen natuurbegraafplaatsen. Iedereen kan er vrij wandelen en genieten van de rust en ruimte, de bloemen, planten en de dieren. Op een natuurbegraafplaats kunt u al van tevoren een eigen laatste rustplek kiezen. Daarmee geeft u uw nabestaanden een bijzondere plek om herinneringen op te halen. Buiten zijn in de natuur heeft vaak een helende, troostende en rustgevende werking. En voor kinderen kan een ceremonie of een bezoek aan een graf in de natuur net even minder confronterend zijn.

Natuurliefhebbers en andere ‘buitenmensen’ kiezen dikwijls voor een laatste rustplaats in de natuur. En een kist van onbehandeld hout of een biologisch afbreekbare urn. Net als de stof van de kleding. Op die manier is deze manier van begraven ecologisch verantwoord en daardoor duurzaam. En aangezien de natuur vrij spel heeft, is geen onderhoud nodig. Traditionele grafmonumenten zult u op een natuurbegraafplaats niet tegenkomen. Ze zijn ook niet toegestaan. Wel kunt u er bijvoorbeeld kiezen voor een speciale herinneringsboom. Iedereen die dat wil, kan daarin een kaartje hangen met een fijne herinnering of laatste wens. Die kaartjes en linten kunt u kiezen in iedere kleur of vorm die past. Of u kerft zelf een persoonlijke boodschap in een houten schijf, die u als gedenkteken gebruikt.

Terwijl het graf na verloop van tijd langzaam opgaat in de natuur, blijft voor nabestaanden deze speciale plek toch altijd goed terug te vinden.

Voor meer informatie over natuurbegraafplaatsen kunt u een kijkje nemen op de website van Natuurbegraven Nederland of Begraven in de Natuur.

Persoonlijk contact

Mijn naam is Marlène Kromhout. Ik ben uw persoonlijke uitvaartverzorger en help u met alle praktische zaken rondom een uitvaart.